DASAR BLOG TUK

Dasar Blog Tuk  www.alikakarswak.blogspot.com

Mun kitak urang merlu maklumat lanjut, ato ada sabarang soalan hal dasar blog tuk, padah ngan kamek makey e-mel ato borang kenalan talian.
Di blog tuk, pelawat ato pembaca ya penting bagi kamek. Dokumen dasar blog tuk, menggariskan jenis maklumat peribadi nok diterimak ngan dikumpol olih www.alikakarswak.blogspot.com
 dan macam ni nya dipakey.

Pail Log.
Macam laman blog lain juak www.alikakarswak.blogspot.com  makey pail log. Maklumat lam pail log temasok protocol internet (IP) alamat, jenis pelayar, Sidak Mekal Perkhidmatan Internet (ISP), tareh / masa diiktiraf, marojok / muka surat keluar, dan beberapa klik pakey ngenalisis trend, entadber, pegerakan trek sidak guna laman, web tuk di sekitar tapak, dan ngumpol maklumat demogarpi. Alamat IP, dan maklumat nok lain, macam yang sik ada kaitan dengan apa-apa maklumat yang dipakey ngenal pasti secara peribadi,
Cookies ngan Web Beacons,.

www.alikakarswak.blogspot.com  sik engunakan cookies key nyimpan maklumat tentang keutamaan sidak nyenguk, rekot maklumat, khusus sidak enguna, yang muka surat akses sidak enguna ato maklumat lain nok sidak enguna ngantar makey pelayar sidaknya.

DoubleClick DART Cookie
. :: Google,
Sebagey vendor pehak ketiga, makeykan cookies pakey nyediakan iklan di laman kitak urang.
. :: Pemakey Google cookie DART embolehkan ia pakey berkhidmat iklan dengan sidak enguna kitak bedasar kunjongan sidak ka laman web kitak dan laman wen lain di Internet.
. :: Si engguna boleh milih keluar dari makey cookie DART dengan melawat iklan dan dasar blog rangkaian kandongan Google di URL tok - http://www.google.com/privacy_ads.html

Beberapa orang geng kongsi nok iklan ngan kamek, mungkin engunakan cookies ngan web beacon di laman web kamek. Geng kongsi nok iklan ngan kamek termasok
Google Adsense

Pelayan iklan pehak ketiga ato rangkaian iklan enggunakan teknoloji pakey iklan dan link nok moncoi di www.alikakarswak.blogspot.com ngantar terus ka pelayar kitak pun. Sidaknya secara otometik nerimak alamat IP kitak bila tok belaku. Teknoloji lain (macam cookies, JavaScrip, ato Web Beacon) boleh juak dipakey oleh rangkaian iklan pehak ketiga pakey ngukor keberkesanan iklan sidaknya dan / ato pakey memperibadikan kandongan iklan nok di diat kitak www.alikakarswak.blogspot.com   sik ada akses ato kawalan keatas cookies nok dipakey oleh nok iklan yang ketiga.

Kitak urang harus berondeng ngan dasar privasi masin-masin pelayan iklan pihak ketiga pakey maklumat lebih lanjut hai amalan sidaknya  serta pakey  endapat arahan tentang macamni nok mileh keluar amalan tertentu. www.alikakarswak.blogspot.com’s  Dasar privasi tuk sik terpakey bagi, dan kita sik boleh mengawai aktiviti, sidak ngeklan  atau laman web.

Mun kitak urang ingin nak matikan cookies, kitak urang boleh boleh molah macam ya makey pilihan sidak nyemak imbas individu kitak urang. Maklumat lebih terang agik  tentang pengurusan cookies dengan pelayar web tertentu boleh kita dapat di laman web masin-pelayar '.


0 Response to "DASAR BLOG TUK"